MİSAFİR ODASI - - - - - - - - Yardım
KAZANAMAZI.ORG

Kaza Hesaplayıcı

!!! ÜYELERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ DUYURU !!!

Ana Sayfa

Namaz Hakkında

Kaza Namazı Hakkında

Kaynaklar

Sözleşme

RNK'da Namaz

Hatıralarda Namaz

Kitaplar

Yazar / Makale

Linkler

Duvar Kağıtları

Videolar

Namaz Vakitleri

İletişim


Ziyaretçilerimiz
Şu Anda : 14
Bugün : 248
Son 7 gün : 489
Son 30 gün : 489
TOPLAM : 1083189

Kayıtlı Üye :
 7649

SİTE İÇİ ARAMA

FIKIH ARAMA 
Bu site slmhosting tarafından host edilmektedir.
 
   Namaz Hakkında
A   A   A

Namazların kılınışı ve namazda okunanlar

Bir insanin tek basina namaz kilmasi icin neleri öğrenmesi gerekiyor.

     Namaz hocası gibi küçük kitaplarda bu gibi malumatlar güzel bir şekilde izah edimiştir. Böyle bir ilmihal kitabı alarak namaz konusunda neleri öğrenmeniz gerektiğine bakabilirisniz.

     Sabah Namazının Kılınışı:
     Sabah namazı iki rek´at sünnet, iki rek´at da farz olmak üzere dört rek´attan ibarettir. Önce sünnet kılınır.

     Şöyle ki: Namazın şartlarının hepsi yerine getirildikten sonra, kıbleye dönülüp sabah namazının sünnetini kılmaya kalben niyet edilir. Dil ile de yavaşçacık: "Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya" denilir. Bundan sonra, eller kulakların hizasına kadar kaldırılıp, başparmaklar kulak yumuşağına değdirilir. Ve avuç içleri Kâbe´ye dönük şekilde parmak araları açılır ve Allahü Ekber denilerek iftitah tekbiri alınır. Tekbir alındıktan sonra sağ el ile sol elin bileği tutularak, eller göbeğin altına konur. (Kadınlar ise tekbir alırken ellerini omuz hizasına kaldırıp göğüsleri üzerine bağlarlar. Sağ eli sol elin üzerine koyarlar.

     Eller de bu şekilde bağlandıktan sonra, önce Sübhâneke okunur. Sonra Eûzü-Besmele çekilerek Fâtiha-i Şerîfe sonuna kadar okunup Âmin denilir. Fâtiha´dan sonra zamm-ı sûre okunur. Böylece namazın kıyam ve kırâet rükünleri tamamlanmış olur. Kırâet bitince eller yanlara salıverilir ve Allahü Ekber denilerek rükû´a gidilir. Rükû´da parmak araları açık olarak ellerle dizkapakları tutulur. Sırt ve bel yere paralel olarak düz hâle getirilir. Ayaklar da bükülmeden dik tutulur. Rükû´da iken üç kere Sübhâne rabbiye´l-azîm denir. (Rükû´ hâlinde kadınlar parmak aralarını açmazlar ve dizlerini tutmazlar, sadece ellerini dizler üzerine koyarlar. Ayrıca dizlerini de dik değil bükük bulundururlar. Yere paralel olacak şekilde eğilmelerine de lüzum yoktur.)

     Sonra Semiallahü limen hamideh diyerek rükû´dan kalkılır. Ayakta iken Rabbenâ leke´l-hamd denir. Sonra Allahü Ekber denilerek secdeye kapanılır. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller konur. Baş da eller arasına konarak alın ve burun yere yapıştırılır. Secdede el ve ayak parmakları kıbleye dönük tutulur. (Kadınlar secdede kollarını yanlarına ve uyluklarını karınlarına yapıştırır ve yere doğru alçalır ve yapışırlar.) Secdede üç defa Sübhâne rabbiye´l-a´lâ denir. Sonra Allahü Ekber diyerek secdeden kalkılıp bir kere Sübhânallah diyecek kadar oturulur. Sonra tekrar Allahü Ekber denilerek aynı şekilde ikinci bir secde yapılır. İkinci secdenin tesbihleri söylendikten sonra Allahü Ekber denilerek tekrar ayağa kalkılır. Böylece birinci rek´at bitmiş ikinci rek´ata kalkılmış olur.İkinci rek´atta sadece Besmele çekilerek Fâtiha ve zamm-ı sûre okunur. Yukarda tarif ettiğimiz şekilde rükû´a ve secdeye gidilir. İkinci secdeden sonra sol ayak yere yayılıp üstüne oturulur. Sağ ayak ise parmakları kıbleye dönük şekilde içeri kıvrılır. Eller uyluklar üzerine konur. İki secde arasındaki oturuşlar da aynen böyledir. (Kadınlar ayaklarını sağ tarafa yatırarak otururlar). Bu oturuşta önce Tehıyyât okunur. Arkasından salâvatlar ve dualar okunur. Duaların okunuşu bitince önce sağ tarafa dönülerek:
     Es-selâmü aleyküm ve rahmetullah diye selâm verilir.

     Sonra da sol tarafa aynı şekilde selâm verilir. Böylece iki rek´atlı sabah namazının sünneti bitmiş olur. Sabah namazının sünnetinin bütün kırâet, tesbih ve tekbirleri gizli olarak yapılır. Sabahın farzı da aynen sünneti gibi kılınır. Sadece başta niyet ederken "Bugünkü sabah namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir. Bir de niyetten önce kâmet getirilir. (Kadınlar kâmet getirmezler). Sabah namazının farzının kırâetleri cehren de okunabilir.

     Öğle Namazının Kılınışı:
     Öğle namazı dört rek´at sünnet, dört rek´at farz ve iki rek´at da son sünnet olmak üzere on rek´attır. Önce sünneti kılınır. Sünneti kılmak için evvelâ şu şekilde niyet edilir: "Niyet ettim ya Rabbi bugünkü öğle namazının sünnetini kılmaya..." Sonra aynen sabah namazının sünneti gibi iki rek´at kılınır. İkinci rek´atta oturulduğunda sadece Tehıyyât okunur. Salâvat ve dualar okunmadan Allahü Ekber diyerek üçüncü rek´ata kalkılır. Üçüncü ve dördüncü rek´atlar da aynen birinci ve ikinci rek´atlar gibi kılındıktan sonra, ikinci kere oturulur. Bu oturuşta Tehıyyât ile beraber salâvat ve dualar da okunarak selâm verilir. Böylece öğlenin sünneti tamamlanmış olur. Üçüncü rek´ata kalkıldığında Fatiha´dan önce sadece Besmele çekilir. Sübhâneke ve eûzü okunmaz. Öğlenin farzı da sünneti gibidir. Yalnız niyet ederken öğlenin farzını kılmaya niyet edilir. Bir de üçüncü ve dördüncü rek´atlarda sadece Fâtiha okunur, zamm-ı sûre okunmaz. Bu, sadece öğlenin farzında değil, bütün farz namazlarda böyledir. İlk iki rek´atta zamm-ı sûre okunur. Üç ve dördüncü rek´atlarda okunmaz. Öğlenin son sünneti de tıpkı sabahın sünneti gibi kılınır. Sadece niyet ederken öğlenin son sünnetine diye niyet edilir. Öğlenin sünnet ve farzında kırâet gizli yapılır.

     İkindi Namazının Kılınışı:
     İkindi namazı, dördü sünnet, dördü de farz olmak üzere sekiz rek´attır. Önce sünneti kılınır. Evvelâ: "Bugünkü ikindinin sünnetini kılmaya" diye niyet edilir. Sonra aynen öğlenin sünneti gibi kılınır. Yalnız ikinci rek´atın sonundaki ilk oturuşta, öğlenin sünnetinde sadece Tehıyyât okunurken, ikindinin sünnetinde salâvatlar da okunur. Dualar okunmadan, Allahü Ekber denilerek üçüncü rek´ata kalkılır. Üçüncü rek´atta da namaza yeniden başlanır gibi, Sübhâneke okunarak Eûzü-Besmele çekilir ve Fâtiha ile zamm-ı sûre okunur. Dördüncü rek´at ise öğleninki gibi normal şekilde kılınır. İkindinin farzı, öğlenin farzı gibidir. Sadece niyetler farklıdır. İkindi de öğle gibi gizli okuyuşla kılınır.

     Akşam Namazının Kılınışı:
     Akşam namazı üçü farz, ikisi sünnet olmak üzere beş rek´attır. Önce farz kılınır. Önce akşamın farzına niyet edilerek namaza durulur. İlk iki rek´at diğer namazların farzları gibi kılındıktan sonra oturulur. Sadece Tehıyyât okunarak üçüncü rek´ata kalkılır. Üçüncü rek´atta sadece Fâtiha okunarak rükû´a ve secdeye gidilir. Secdeler bitince ikinci kere oturulur. Tehıyyât, salâvat ve dualar okunarak selâm verilir. Farzdan sonra sünnete niyet edilerek tıpkı sabahın sünneti gibi iki rek´at sünnet kılınır. Akşam namazının farzı da, sabahın farzı gibi cehren yani sesli bir okuyuşla kılınabilir.

     Yatsı Namazının Kılınışı:
     Yatsı namazı, dördü sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet ve üçü de vitir olmak üzere onüç rek´attır. Yatsının sünneti önce niyet edilerek tıpkı, ikindinin sünneti gibi kılınır. Yani ilk oturuşta, Tehıyyâttan sonra salâvatlar da okunur. Yatsının farzının kılınışı ise, niyet hariç öğle ve ikindinin farzının aynısıdır. Son sünnet de, akşamın sünnetiyle aynı şekilde kılınır. Fark sadece niyetlerdedir.


     Vitir Namazının Kılınışı:
     Vitir namazı ise üç rek´attır. Kılınışı şöyledir: Önce niyet edilerek namaza durulur. Birinci ve ikinci rek´atlar aynen sabahın sünnetinde tarif ettiğimiz şekilde kılınır. İkinci rek´atın sonunda oturulur, Tehıyyât okunarak üçüncü rek´ata kalkılır. Üçüncü rek´atta Besmele çekilip Fâtiha ve zamm-ı sûre okunur. Bundan sonra rükû´a eğilmeyerek eller kulaklara kaldırılıp tekbir alınır. Ve tekrar eller bağlanıp, kunut duaları okunur. Kunut duaları bittikten sonra rükû´ ve secdeye gidilir. Secdeden sonra oturularak Tehıyyât, salâvat ve dualar okunarak selâm verilir. * Kunut duasını bilmeyen kimse, Rabbenâ âtinâ fi´d-dünyâ haseneten ve fi´l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe´n-nâr âyetini okuyabilir. Üç kere Allahümme´ğfirlî de diyebilir. Üç kere Yâ Rab

KAYNAK : sorularlaislamiyet.com(17.08.2006)
Bu parça 04.03.2008 tarihinde sitemize eklenmiş ve ziyaretçilerimiz tarafından 166 kez görüntülenmiştir.

 
 
Yukarıda bu siteye yakışmayan bir reklam varsa lütfen burayı tıklayarak adresini bildiriniz.